22 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση

Το Επιμελητήριο Λέσβου  ως Δικαιούχος της Πράξης «Δράσεις Βελτίωσης Δεξιοτήτων & Επαγγελματικών Γνώσεων Εργαζομένων στη Λέσβο & στη Λήμνο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα […]
8 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 1ης  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “1/2023 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ” για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις βελτίωσης […]
18 Ιουλίου 2023

Προσωρινά αποτελέσματα 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ επιλογής ωφελούμενων της πράξης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων & επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων στη Λέσβο & στη Λήμνο» με MIS 5114161 για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ […]