ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 1ης  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ