Προσωρινά αποτελέσματα 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ επιλογής ωφελούμενων της πράξης