Συμμετοχή Επιμελητηρίου Λέσβου στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD EXPO 2023